CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Chuyên viên đào tạo full-time (P. Dự án)