Kinh doanh/Bán hàng – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Chuyên viên kinh doanh B2B